• Альтернативні джерела енергії
  • Сонячні колектори
  • Фотовольтаїка
  • Біогазова установка

Альтернативні джерела енергії

Використання альтернативних джерел енергії мають великі переваги - вони забезпечують Вам автономність, незалежність від держави чи будь яких інших ресурсів , безпечність у своєму використанні та екологічність. У нас є досвід, необхідні технології та обладнання для встановлення геліосистем, сонячних батарей та біогазових установок. Нетрадиційні джерела енергії - види енергії, які є альтернативними до загально прийнятих, джерел енергії. Тому ці види енергії ще називають - альтернативними. Приклад: 1. Альтернативою до природного газу є біогаз (газ який утворюється під час бродіння органічної маси). 2. Сонячна енергія - складає альтернативу тепловій енергії. 3. Енергія вітру - використовується в пристроях які перетворюють її в електроенергію.

Використання альтернативних джерел енергії і використання принципів максимального зберігання її набуває актуальності при теперішньому характері споживання енергії, який привів до енергетичної кризи, Крім цього, використання альтернативних джерел енергії дозволяє краще прослідкувати зв’язок між людиною і довкіллям. Кількість спожитої енергії в розрахунку на душу населення говорить про підвищення рівня життя, підвищення вимог до опалення приміщень і періорієнтації економіуи в бік підвищення споживання електроенергії.

Сонячні колектори

Сонячний колектор — пристрій для збору енергії випромінювання Сонця у видимому та інфрачервоному спектрі.

Типи сонячних колекторів:

Плаский сонячний колектор

Плаский колектор складається з елементу, що поглинає сонячне випромінювання, прозорого покриття та термоізолюючого шару. Поглинаючий елемент називається абсорбентом; він з'єднаний з теплопровідною системою. Прозорий елемент зазвичай виконується з загартованого скла з пониженим вмістом металів. При відсутності відбору тепла (застої) пласкі колектори здатні нагрівати воду до 190—200 °C. Чим більше енергії випромінювання передається теплоносію, що протікає в колекторі, тим вище його ефективність. Підвищити її можна, застосовуючи спеціальне оптичне покриття, яке не випромінює тепла в інфрачервоному спектрі. Стандартним способом підвищення ефективності колектора стало застосування абсорбента з листової міді через її високу теплопровідність.

Вакуумний сонячний колектор

Можливе підвищення температури теплоносія аж до 250—300 °C в режимі обмеження відбору тепла. Домогтися цього можна за рахунок зменшення теплових втрат в результаті використання багатошарового скляного покриття, герметизації або створення в колекторах вакууму. Фактично сонячна теплова труба схожа за будовою з побутовими термосами. Тільки зовнішня частина труби прозора, а на внутрішній трубці нанесено високоселективне покриття, що вловлює сонячну енергію. Між зовнішньою та внутрішньою трубками знаходиться вакуум. Саме ваккумний прошарок дає можливість зберегти близько 95% уловлюваної теплової енергії. Окрім того, у вакуумних сонячних колекторах знайшли застосування теплові трубки, що виконують роль провідника тепла. При опроміненні установки сонячним світлом, рідина, що знаходиться в нижній частині трубки, нагріваючись перетворюється на пару. Пари піднімаються у верхню частину трубки (конденсатор), де конденсуючись передають тепло колектору. Використання даної схеми дозволяє досягти більшого ККД (у порівнянні з плоскими колекторами) при роботі в умовах низьких температур і слабкої освітленості. Сучасні побутові сонячні колектори здатні нагрівати воду до температури кипіння навіть при негативній навколишній температурі.

Сонячні колектори-концентратори

Підвищення експлуатаційних температур до 120—250 °C можливе шляхом введення в сонячні колектори концентраторів з допомогою параболоциліндричних відбивачів, прокладених під поглинаючими елементами. Для отримання більш високих експлуатаційних температур потрібні пристрої стеження за сонцем.

Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб. Найбільша кількість виробничих процесів, в яких використовується тепла та гаряча вода (30-90 °C), проходять в харчовій і текстильній промисловості, які таким чином мають найвищий потенціал для використання сонячних колекторів. У Європі в 2000 році загальна площа сонячних колекторів становить 14,89 млн м², а в усьому світі — 71,341 млн м². Сонячні колектори-концентратори можуть виробляти електроенергію за допомогою фотоелектричних елементів або двигуна Стірлінга.

Фотовольтаїка

Фотовольтаїка — це пряме перетворення сонячного світла в електрику з допомогою фізичної реакції. Такий електрифікований процес здійснюється фотоелементами, які зазвичай об'єднані в системи, що утворюють електричні модулі. Майже 95% фотоелементів виготовлені з напівпровідникового кремнію, який є другим найбільш поширеним хімічним елементом в земній корі, і доступний в надзвичайно великій кількості. Фотоелемент складається з двох шарів: негативно та позитивно легованого шару. Коли сонячне світло нагріває фотоелемент, це спричиняє фізичну реакцію, яка породжує постійний струм. Оскільки більшість електричних приладів і енергосистема працюють на змінному струмі, постійний струм потрібно перетворити в змінний з правильною напругою. Цей процес виконує інвертор. Таким чином щойно створена сонячна енергія може відразу використовуватись у вашій домівці, зберігатись в акумулювальних батареях чи подаватись в комунальну енергосистему. Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за “зеленим” тарифом за прямими договорами зі споживачами. “Зелений” тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії. При цьому споживачу енергії органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається документ встановленої форми, що підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та визначається порядок використання зазначеного документа.

“Зелений” тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише малими гідроелектростанціями). Величина “зеленого” тарифу встановлюється щорічно для кожного суб'єкта господарювання на рівні подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується в енергогенеруючих компаній, що працюють на оптовому ринку електричної енергії України за ціновими заявками, за рік, що передує року встановлення тарифу. Такий порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб’єкта господарювання протягом 10 років з дати його встановлення.

Біогазова установка

Призначення.

БГУ призначена для виробництва біогазу з органічних відходів сільськогосподарського виробництва шляхом бродіння для забезпечення селянських господарств газом на побутові потреби та високоякісним органічним добривом. БГУ являє собою бакову конструкцію для створення ряду обладнання по виробництві біогазу. Сировиною для анаеробної переробки служать різноманітні органічні відходи сільськогосподарського виробництва, які містять органічні відходи.

Технічні характеристики

Продуктивність - 3,0 м3 /доб. Об‘єм, - 1,2 м3. Робочий об‘єм - 1,0 м3.Тиск газу - 200 Па (max). Габаритні розміри: висота - 1550 мм, довжина - 1430 мм, ширина - 1350 мм. Маса – 200 кг.